GIG RADNICI U REGIONU

U toku je obrada podataka o aktivnosti gig radnika zemalja u okruženju. Uskoro će na ovoj stranici ti rezultati biti objavljeni i upoređeni sa Srbijom.