TEMATSKI IZVEŠTAJI

Da li su gig radnice imune na kovid 19?

Gigmetar specijalni izveštaj, decembar 2020. Autori: Tim Centra – PREUZMI

Preliminarna procena efekata Covid19 na platformski rad u Srbiji

Gigmetar specijalni izveštaj, jun 2020. Autori: Tim Centra – PREUZMI