O gigmetru

GigmetarTM je prvi indeks koji opisuje digitalnu geografiju Srbije i zemalja u regionu* u odnosu na rod, zarade i profesije kojima se najčešće bave digitalni radnici. Nastao je kao rezultat napora Centra za istraživanje javnih politika (CENTAR) da osvetli fenomen rada na onlajn platformama.

Pristup proučavanju i merenju digitalne platformske ekonomije koji trenutno najviše obećava jesu savremene tehnike izvlačenja dostupnih podataka sa interneta (eng. web scraping, data-mining), poput onih korišćenih za kreiranje Indeksa onlajn rada na Oksfordskom Institutu za Internet. Ove tehnike su efikasne zbog svoje praktičnosti u odnosu na skupa i zahtevna istraživanja bazirana na anketama radne snage, a naročito zbog velike količine podataka do kojih se može doći na onlajn platformama.

Gigmetar je konstruisan da prati aktivnosti i predoči različite karakteristike gig radnika iz Srbije i zemalja u okruženju po utvrđenim kriterijumima koji su javno dostupni na Upwork platformi. Odlučili smo se za ovu platformu jer je ona najveća globalna platforma mereno bruto obimom usluga, sa oko sedam miliona registrovanih klijenata i 12 miliona registrovanih freelancera.  Više od trideset procenata Fortune 500 kompanija koristi Upwork. Klijenti uključuju Airbnb, Automattic, BISSELL, GE, and Microsoft.

Kako ukazuju dosadašnja istraživanja CENTRA, Upwork takođe dominira i u Srbiji i regionu po broju onlajn radnika. Zajednica nezavisnih profesionalaca koji rade preko Upwork-a raspolaže velikim brojem veština (preko 8000 veština prema klasifikaciji UpWork) uključujući  razvoj softvera, usluge u oblasti kreativnih rešenja i dizajna, finansija i računovodstva, konsaltinga i korisničke podrške.

Kako bi što verodostojnije proceneli značaj i obim regionalnog tržišta, GigmetarTM kontinuirano u realnom vremenu prati geografsku disperziju onlajn radnika u apsolutnom i u relativnom smislu, raspon zarada po polu radnika, regionu i profesiji koju obavljaju. Prikupljeni i ažurirani podaci će biti prikazivani svakog drugog meseca na GigmetarTM stranici Centra počev od aprila 2020. Ažuriranje podataka je u toku.

————————————

* Zemlje koje GigmetarTM prati su: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija i Albanija.